Võta ühendust

info@huum.eu
+372 5666 7699

Dimensioneerimine: kuidas valida kerise võimsust?

Sauna ehitades tuleb teha palju olulisi valikuid. Muuhulgas peab valima õige kerise. Kui oled otsustanud, kas soovid elektri- või puuküttekerist (või mõlemat), tuleb edasi tegeleda kerise võimsuse valikuga. See tähendab, et peaksid arvutama, millise võimsusega keris on sobiv just sinu leiliruumi, et keris ei töötaks üle ega varbad ei külmetaks.

Igapäevases töös näeme, et kerise võimsusega seotud küsimusi kiputakse alahindama. Meeles tuleks pidada, et võimsam keris ei tähenda tingimata paremat leili. Saunad on erinevad ja seetõttu peaksid kerise valimisel lähtuma just sinu leiliruumi iseärasustest.

Saunas tuleb kõik massiivsed soojust akumuleerivad seinapinnad optimaalse kerise võimsuse kasutamiseks isoleerida. Kui see pole aga võimalik, vajab keris soojustamata pindade, näiteks klaasukse või palkseina, ülessoojendamiseks ning kadude korvamiseks keris suuremat võimsust. Seetõttu ei saa kerist valida lihtsalt selle põhjal, kui suur on leiliruum, vaid tuleb arvestada arvutusliku ruumi kubatuuriga VA.

Selles artiklis näitame, millise arvutuskäigu järgi kerise võimsust valida ning ühtlasi toome välja olulisemad tõekspidamised, mida kerise valikul meeles pidada. Heaks abimeheks on saunakalkulaatorid, mis aitavad samuti kerise valimisel kaasa. HUUMi saunakalkulaatori leiad siit: kalkulaator.

 

Milline on piisav soojustus?

Piisavalt isoleerituks võib pidada sauna sellist seina- ja laekonstruktsiooni, kus:

 • hoolikalt paigaldatud isolatsioonikiht on 100 mm (min 50 mm);
 • konstruktsiooni niiskustõkkeks on teibitud alumiiniumpaber või
  muu peegeldav materjal;
 • niiskustõkke ja voodrilaua vahel on minimaalselt 10 mm õhkvahe;
 • siseviimistluseks on kerge u 12-16 mm paksune puidust voodrilaud;
 • seinavoodri ülaosas laepaneelide piiril on vähemalt 5 mm
  õhkvahe.

Kerise võimsuse optimeerimiseks on otstarbekas tuua sauna lage allapoole (norm. 2100 mm – 2300 mm, min sauna kõrgus 2000 mm), millega leiliruumi kubatuur väheneb. Lagi isoleeritakse vähemalt 100 mm paksuselt ja vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

 

Leiliruumi arvutuslik kubatuur

Leiliruumi arvustusliku kubatuuri (VA) leidmiseks liidetakse ruumi kuupmeetritele (VR) juurde soojustamata pindade lisamaht (VS). Üks soojustamata pinna ruutmeeter võrdub 1,2—1,5 kuupmeetriga, sõltuvalt soojustamata pinnast. Klaasuks ja klaassein neelab energiat vähem kui soojustamata puit- või palksein. Soojustamata pindade lisamahu (VS) leidmiseks on soojustamata pinna ruutmeetrid (S) vaja läbi korrutatada vastava kordajaga (k).

 

 Soojustamata pind  Kordaja (k)
 Klaas  1,2
 Palksein või muu soojustamata pind
 1,5

Leiliruumi reaalse ruumala (VR) leidmiseks tuleb korrutada ruumi pikkus (a), laius (b) ja kõrgus (h).

VR = a × b × h

Soojustamata pindade ruutmeetrite (S) leidmiseks tuleb soojustamata pinnalaotuse servad omavahel korrutada.

S = a × b

Seejärel tuleb soojustama pindade ruutmeetrid (S) korrutada kordajaga (k), olenevalt sellest, millise soojustamata pinnaga on tegu. Selle tulemusel saadakse soojustamata pindade lisamaht (VS).

VS = S × k

Leiliruumi arvutusliku kubatuuri (VA) leidmiseks tuleb viimaks kokku liita ruumi reaalne ruumala (VR) ja soojustamata pindadel lisamaht (VS).

VA = VR + VS

Üks arvutuslik kuupmeeter vajab ühte kilovatti kerise võimsust. Valida tuleks lähedaseima võimsusega keris.

1 m 3 A  = 1 kW

 

Näiteks, kui leiliruumi pikkus on 2 meetrit, laius 1,5 meetrit ja kõrgus 2,3 meetrit, saame ruumi ruumala järgneva arvutuskäiguga:

VR = 2 × 1,5 × 2,3 = 6,9 m3

Oletame, et leiliruumis on klaaspind (klaassein koos uksega), mille laius on 1,5 meetrit ja kõrgus 2,3 meetrit. Sel juhul leiame soojustamata pinna ruutmeetrid nii:

S = 1,5 × 2,3 = 3,45 m2

Seejärel korrutame tulemuse läbi kordajaga 1,2.

VS = 3,45 × 1,2 = 4,14 m3

Leiliruumi arvutusliku kubatuuri leidmiseks liidame kokku ruumi tegeliku ruumala ja soojustamata pindade lisamahu.

VA = 6,9 + 4,14 = 11,04 m3

Seega peaks kerise valikul arvestama arvutusliku kubatuuriga 11,04 m3, mitte tegeliku ruumi kubatuuriga 6,9 m3. Sellise arvutuskäigu põhjal võiks eelistada 9 kW võimsusega HUUMi DROP kerist. Nagu näha, mõjutab soojustamata pind oluliselt kerise valikut. Pea 40 %  võimsusvajadusest annavad soojustamata pinnad.

Puuküttekeris

Pärast arvustuskäiku tuleks kõrvutada tulemust kerisetootja andmetega, milline keris sobib saadud arvutusliku kubatuuriga leiliruumi. Mõistlik on jätta arvutusliku kubatuuri osas varu, kuna saunaahju ei ole soovituslik kütta pidevalt täisvõimsusel. Puuküttekeris võimaldab erinevalt elektrikerisest küttevõimsuse varieerimist. Pidev intensiivne kütmine lühendab kerise eluiga märgatavalt. Kui saun on soe, võiks hoida ahju mõne haluga kuumana.

Samas ei tohiks puuküttekeris olla liigvõimas. Sellisel juhul soojeneb ruum kiiresti, kuid sauna minnes pole kerisekivid leiliviskamiseks veel piisavalt soojad. Kui jätkata kütmist ja kerisekivid on piisava temperatuuri saavutanud, on leiliruum ise juba üleköetud.

Elektrikeris

Enne elektrikerise valikut peaks elektrik täpsustama peakaitsme suuruse ja toitekaabli ristlõike. Juhul kui kodune elektrisüsteem ei võimalda paigaldada vajaliku võimsusega kerist, võiks eelistada sellist, mis on võimalikult suure kivihulgaga. Suurem kogus kive salvestab rohkem energiat, aurustab rohkem vett ning see kompenseerib kerise võimsuse puudujäägi. Jällegi tuleb arvestada pikema kütteajaga, kuid saunaelamus on rahuldust pakkuvam.

 

Õige kerise võimsuse valimine on kindlasti oluline osa sauna ehitamisel. Suurepärane saunakogemus tuleb kokku paljude oluliste detailide kogusummana. Üks tihti vähetähtsustatud teema on ventilatsioon saunas. Loe järgmisena sauna ventilatsioonist siit: Ventilatsioon

OF SAUNA

Hakka edasimüüjaks

Täida vorm ja me võtame sinuga ühendust, et arutada edasisi koostöövõimalusi.  Contact form