Keskkonnasäästlike toodete väljatöötamine

HUUM OÜ sai EAS-i Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ raames toetuse projektile „HUUM OÜ keskkonnasäästlike toodete väljaarendamine (2014-2021.1.02.22-0179)“

  • Projekti eesmärgiks on uute, keskkonnasäästlike toodete väljaarendamine.
  • Projekti fookuses on energiasäästu suurendamine ning tehisintellekti (AI) loomine.

 

HUUMi keskkonnasäästlike toodete väljatöötamine võimaldab muuta saunas käimise märkimisväärselt keskkonnasõbralikumaks, teeb selle lõppkasutaja joaks mugavamaks ning parandab seeläbi kasutajakogemust tervikuna.

Projekti peamine edenemine:

Perioodil 01.05.22 – 31.07.22

Ettevõttel oli antud perioodil käsil kolimine uutesse ruumidesse ja projekti põhiline panustamine liigub sügisesse.

 

Perioodil 01.08.22 – 31.10.22

Projektiga alustati ametlikult septembrist. Perioodi jooksul tegeleti põhiliselt projekti ettevalmistuste, projektis osalejate informeerimise ja turuvõimaluste uuringutega.

 

Perioodil 01.11.22 – 31.01.23

Antud perioodil alustati testkeskkondade loomisega ning konsultatsioonidega võimalike teenusepakkujatega.

 

Perioodil 01.02.23 – 30.04.23

Lähteülesannete koostamine hinnapäringute jaoks. Kontseptiooni loomine. Testkeskkonna arendustega jätamine.

 

Perioodil 01.05.23 – 31.07.23

Võimalike partneritega suhtlemine ning hinnapakkumiste võtmine

 

Jätkutoetuse perioodil 01.06.23 – 30.09.23

Võimalike partneritega suhtlemine ning hinnapakkumiste võtmine. Ekspertidega konsultatsioonid ja analüüsid.

 

Perioodil 01.08.23 – 31.10.23

Arendustegevustega alustamine. Valitud materjalide tellimised. Testijatega kokkulepete tegemine.

 

Projekti periood: 01.05.2022 – 30.04.2024
Kontaktisik: Roman Kaljuorg Arendusosakonna juht