Keskkonnasäästlike toodete väljatöötamine

HUUM OÜ sai EAS-i Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ raames toetuse projektile „HUUM OÜ keskkonnasäästlike toodete väljaarendamine (2014-2021.1.02.22-0179)“

  • Projekti eesmärgiks on uute, keskkonnasäästlike toodete väljaarendamine.
  • Projekti fookuses on energiasäästu suurendamine ning tehisintellekti (AI) loomine.

 

HUUMi keskkonnasäästlike toodete väljatöötamine võimaldab muuta saunas käimise märkimisväärselt keskkonnasõbralikumaks, teeb selle lõppkasutaja joaks mugavamaks ning parandab seeläbi kasutajakogemust tervikuna.

 

Projekti periood: 01.05.2022 – 30.04.2024
Kontaktisik: Karl Tähe COO