Kasutustingimused

Tere tulemast HUUMi koduleheküljele!

 

Käesolevad tingimused kirjeldavad HUUMi kodulehekülje www.huum.ee kasutamise eeskirju.Sellele koduleheküljele sisenedes eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake HUUMi veebisaidi kasutamist, kui te ei nõustu kõigi sellel lehel esitatud tingimustega.

 

Käesolevate tingimuste, privaatsusavalduse, loobumise teatise ning kõigi kokkulepete kohta kehtivad järgmised terminid:

 

 • „Klient“ ja „teie“ viitavad teile, isikule, kes logib sellele veebisaidile ja järgib ettevõtte tingimusi.
 • “Ettevõte” ja “meie” viitavad meie ettevõttele.
 • „Pool“, „pooled“ või „meie“ viitavad nii kliendile kui ka meile endale.

 

Kõik tingimused kehtivad pakkumise, makse vastuvõtmise ja sellega arvestamise kohta, mis on vajalikud kliendile abi osutamise protsessis temale kõige sobivamal viisil selgel eesmärgil, et rahuldada kliendi vajadusi ettevõtte poolt nimetatud teenuste osutamisel vastavalt Eestis kehtivatele seadustele ja nende alusel. Ülaltoodud terminite või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedega ja/või sõnu ta/nemad peetakse asendatavaks ja need seega viitavad samale.

 

Küpsised

 

Me kasutame küpsiseid. HUUMi veebisaidile sisenedes nõustusite te küpsiste kasutamisega kooskõlas HUUMi privaatsuspoliitikaga.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutavad küpsiseid, mis võimaldavad meil hankida iga külastuse kohta kasutaja andmeid. Meie veebisait kasutab küpsiseid teatud alade funktsionaalsuse võimaldamiseks, et muuta meie veebisait külastavate inimeste jaoks lihtsamaks. Mõned meie sidusettevõtted/reklaamipartnerid võivad samuti küpsiseid kasutada.

 

Litsents

 

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad HUUMile ja/või selle litsentsiandjatele kogu HUUMi veebisaidil oleva materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Saate materjalile ligipääsu HUUMi veebisaidilt isiklikuks kasutamiseks nendes tingimustes sätestatud piirangutega.

 

Te ei tohi:

 

 • Taasavaldada HUUMi veebisaidi materjali

 • Müüa, rentida või all-litsentsida materjali HUUMi veebisaidilt

 • Reprodutseerida, paljundada või kopeerida HUUMi veebisaidilt pärit materjali

 • HUUMi veebisaidi sisu edasi levitada.

 

Käesolev leping hakkab kehtima selle sõlmimise kuupäeval.

 

Selle veebisaidi osad võimaldavad kasutajatel postitada ja vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud osades. HUUM OÜ ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata üle kommentaare enne nende ilmumist veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta HUUM OÜ, tema esindajate ja/või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma vaateid ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta HUUM OÜ kommentaaride eest ega võta mis tahes vastutust kahjude või kulude eest, mis on põhjustatud ja/või kantud kommentaaride mis tahes kasutamise ja/või postitamise ja/või ilmumise tõttu sellel veebisaidil.

 

HUUM OÜ jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada need, mida võib pidada sobimatuteks, solvavateks või käesolevaid tingimusi rikkuvateks.

 

Te garanteerite ja kinnitate, et:

 

 • teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidile ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;

 • kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandi õigust, sealhulgas ilma piiranguteta ühegi kolmanda osapoole autoriõigust, patenti või kaubamärki;

 • kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub privaatsust;

 • kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavade edendamiseks ega reklaamimiseks või äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

 

Käesolevaga annate HUUM OÜ-le lihtlitsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja volitada teisi kasutama, reprodutseerima ja redigeerima teie kommentaare mis tahes vormis, vormingus või meedias.

 

 

Hüperlink meie sisule

 

Järgmised organisatsioonid võivad lisada lingi meie veebisaidile ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 

 • valitsusasutused;

 • otsingumootorid;

 • uudisteorganisatsioonid;

 • online-kataloogide levitajad võivad omada linki meie veebisaidile samal viisil, nagu nad hüperlingivad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja

 • süsteemiülesed akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud annetusi koguvad mittetulundusühingud, heategevusliud kaubanduskeskused ja rahakogumisrühmad, mis ei tohi omada linke meie veebisaidile.

 

Need organisatsioonid võivad omada linke meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult linki lisava poole ja selle toodete ja/või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linki lisava osapoole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja heaks kiita muid lingilisamistaotlusi järgmist liiki organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;

 • dot.com kogukonna saidid;

 • heategevusorganisatsioone esindavad ühendused või muud rühmad;

 • online-kataloogide levitajad;

 • internetiportaalid;

 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonibürood; ja

 • haridusasutused ja ametiühingud.

Kiidame nende organisatsioonide lingitaotlused heaks, kui otsustame, et: (a) link ei pane meid ennast või meie akrediteeritud ettevõtteid ebasoodsasse valgusesse; (b) meil ei ole organisatsiooni kohta negatiivseid andmeid; (c) meile hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib HUUM OÜ puudumise; ja (d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad omada linki meie kodulehele, kui link: (a) ei ole mingil viisil petlik; (b) ei viita ekslikult linki lisava poole ja selle toodete või teenuste sponsorlusele, toetamisele või heakskiitmisele; ja (c) sobib linki lisava osapoole saidi konteksti.

Kui olete üks ülaltoodud punktis 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud lingist meie veebisaidile, peate sellest meid teavitama, saates HUUM OÜ-le e-kirja. Palun lisage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave ja oma saidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linki meie veebisaidile, ja meie saidi URL-ide loend, millele soovite linkida. Vastame 2-3 nädala jooksul.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad omada linki meie veebisaidile järgmiselt:

 • kasutades meie ettevõtte nime; või

 • kasutades ühtset ressursilokaatorit, millega lingitakse; või

 • kasutades mis tahes muud lingitud meie veebisaidi kirjeldust, mis on linki lisava osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Kaubamärgi litsentsilepingu puudumisel ei ole HUUMi logo või muude kunstiteoste kasutamine linkimiseks lubatud.

iFrames

Ilma eelneva kirjaliku loata ei tohi te meie veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mingil viisil meie veebisaidi visuaalset esitust või välimust.

Vastutus sisu eest

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Te nõustute meid kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest. Ühelgi veebisaidil, mida võidakse tõlgendada laimava, nilbe või kuritegelikuna või mis ükskõik mis viisil rikub või pooldab kolmandate isikute õiguste mis tahes moel rikkumist, ei tohi ilmuda linke.

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse nõuda, et eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetsed lingid meie veebisaidile. Te nõustute viivitamatult kõigi meie veebisaidile viivate linkide eemaldamisega nõudmisel. Samuti jätame endale õiguse neid nõudeid ja tingimusi ning linkimispoliitikat igal ajal muuta. Pidevalt linke meie veebisaidile lisades nõustute olema seotud nende linkimistingimustega ja neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja meid teavitada. Me kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud seda tegema või teile otse vastama.

Me ei taga sellel veebisaidil oleva teabe õigsust, me ei garanteeri selle täielikkust ega täpsust; samuti me ei taga, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohastatud.

Vastutusest loobumine

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused.

Mitte miski selles vastutusest loobumises:

 • ei piira ega välista meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;

 • ei piira ega välista meie või teie vastutust pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;

 • ei piira meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava seadusega lubatud; või

 • ei välista meie ega teie kohustusi, mida ei saa kohaldatava seaduse alusel välistada.

Käesolevas jaotises ja mujal käesolevas vastutusest loobumises sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kehtivad eelmisele lõigule; ja (b) reguleerivad kõiki vastutusest loobumisest tulenevaid kohustusi, sealhulgas lepingust, deliktist ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Kuni veebisaiti ning sellel olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mis tahes kaotuse või kahju eest.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on nende tingimuste ja/või tagastus- ja tagasimaksepoliitika kohta küsimusi, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: