HIVE Heat puukerise ja lisatoodete paigaldamine

Uuendatud september 16, 2022

HIVE Heat puukerise paigaldamine

Allalaetav HIVE Heat puukerise paigaldusjuhend: HUUM HIVE Heat Manual


Kontrolli enne paigaldamist
Kerise paigaldamine
Teisest ruumist köetava HIVE Heat 12 LS paigaldamine
Saunaahju ühendamine suitsulõõriga
Kerisekivid

HIVE Heat puukerise lisatoodete paigaldamine

Kuumaaluse paigaldamine
Soojusvaheti (veesärgi) paigaldamine
Korstnavõre paigaldamine
Peegeldi paigaldamine

Kontrolli enne paigaldamist

 • Kontrolli, kas HIVE Heat puukerise nimiküttevõimsus (kW) on vastavuses sinu leiliruumi ruumalaga (m3). Kui leiliruumis on isoleerimata tellistest, plaatidest, klaasist või palkidest seinu, tuleks leiliruumi ruumalale liita 1,5 miga sellise seina ruutmeetri kohta.
 • HIVE Heat on sobilik saunaruumidesse, mille suurus jääb vahemikku  6-13m3.
 • Kas sinu korstnalõõri ristlõige on vähemalt 102 cm2.
 • Leiliruumi lae ja seinte minimaalsed ohutuskaugused süttivatest materjalidest on toodud Tabelis 1.

 

Kerise paigaldamine

 • Saunaahju paigaldamisel tuleb järgida kõiki kohalikke normdokumente, kaasa arvatud neid, mis seonduvad paigaldamise kohta kehtivate riiklike ja Euroopa Liidu standarditega, sh EN 15821:2010.
 • Enne saunaahju paigaldamist kontrolli ohutuskauguseid Tabelist 1. Ohutuskaugused A, B ja 1200 mm kerise kohal kehtivad süttivate materjalide kohta.
 • Ahju paigaldamisel mittepõlevast materjalist nišši (kivi, betoon) jälgi, et seina ja ahju vahele jääks vähemalt 100 mm õhu liikumiseks.
 • Ühekordse soojatõkke kasutamisel võib ohutuskaugust süttivast materjalist vähendada pooleni ning kahekordse soojatõkke puhul neljandikuni. Soojatõke loetakse ohutuskuja sisse ning selle välispinna ja kaitstava pinna vahel peab olema vähemalt 30 mm vahe.
 • Paigalda saunaahi mittepõlevast materjalist piisava kandevõimega alusele.
 • Saunaahju ohutusalas ei tohi olla elektriseadmeid ja juhtmeid.

  Tabel 1

 

Teisest ruumist köetava HIVE Heat 12 LS paigaldamine

 • Saunaahju küttekolde läbiviiku tohib teha vaid läbi süttimiskindla seina (kivi, betoon vms), mis ulatub läbiviigu avast 600mm külgedele ja 1400mm kõrgemale.
 • Lisaks soovitame kasutada kivivillast või sarnasest materjalist isolatsiooni.
 • Jäta läbiviigu ja ahju vahele vähemalt 50 mm ruumi õhu liikumiseks. Avause mõõtmete arvutamisel liida Tabelis 1 toodud kõrgusele D ja laiusele C 100 mm.
 • Kui põrand koldeukse ees on süttivast materjalist, paigalda koldeukse ette tulekindel põrandakaitse. Põrandakaitse peab olema ukse laiusest C 600 mm võrra laiem ning selle sügavus vähemalt 400 mm.

 

Saunaahju ühendamine suitsulõõriga

 • Saunahju võib suitsulõõriga ühendada ainult vastava eriala spetsialist.
 • Suitsugaaside väljumisava asub saunaahju peal. Saunaahju suitsulõõriga ühendamiseks kasutatakse spetsiaalseid metallist suitsutorusid, mis vajadusel tihendatakse kuumuskindla tihendinööriga.
 • Ühendustorude põlved peavad olema sujuva kaarega, et tõmbetakistused oleksid võimalikult väikesed.
 • Toru viiakse läbi korstnaseina ja tihendatakse kivivillaga.
 • Kerise suitsugaasid tuleb juhtida eraldi lõõri. Teise küttekolde poolt kasutatava lõõri kasutamine ei ole lubatud.

NB! Väljatõmbe sundventilatsiooni kasutamine võib põhjustada ruumi õhuvahetuse probleeme ja kolde põlemisõhu ebapiisavust, mistõttu sellise ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja väljaehitamine on lubatud ainult vastavat litsentsi omava spetsialisti vastutusel.

 

Kerisekivid

 • HIVE Heat puukerisele sobivad kerisekivid, mille läbimõõt on 5-10 cm. HUUM keristes soovitame kasutada ümaraid kerisekive, mis täiendavad keriste disaini ja annavad mahedamat leili. Meie tootevalikus on ümarad oliviindiabaasist kerisekivid, mida me müüme 15kg pakkides.
 • Saunaahju kerisekivideks sobivad ka graniidist põllukivid või muud kaupluses müüdavad spetsiaalselt keriste jaoks mõeldud kivid. Keraamilised kivid ei ole kerises kasutamiseks hea valik, kuna need purunevad kergesti ja lühendavad ka kerise eluiga.

Kerisekivide kogus

HIVE Wood 12  puukerise jaoks läheb vaja 90kg 5-10 cm läbimõõduga kerisekive.

Juhendi, kuidas kerisesse kive laduda, leiad siit

 

HIVE Heat puukerise lisatoodete paigaldamine

Kuumaaluse paigaldamine

 

 • Aseta kuumaalus  soovitud kohale. Aluse paigutamisel jälgi, et tagatud oleksid kerisele selle kasutusjuhendis ette nähtud ohutuskaugused.
 • Reguleeri jalgade kõrgus nii, et kuumaalus oleks loodis, seisaks põrandal stabiilselt ja ei kõiguks. Võimalusel võta appi vesilood.
 • Aseta keris täpselt kuumaaluse keskele selliselt, et kõik aluse servad jääksid kerisest võrdsele kaugusele.
 • Kontrolli veelkord, et alusele asetatud kerise ohutuskaugused on tagatud.

Soojusvaheti paigaldamine

 

Soojusvaheti ehk veesärgi paigalduseks peab olema HIVE Wood keris eelnevalt paigaldatud, kuid kerisesse kivid veel ladumata. Vajalik on eraldiseisev veemahuti, millega soojusvaheti ühendada.

 • Aseta soojusvaheti omal valikul kas kerise tagaserva või ühte külgmistest servadest.
 • Soojusvaheti peab istuma kolmnurkse vinkli peale, tihkelt kerise vastu.
 • Soojusvaheti ühendamisel veemahutiga ja täites kerist kividega tuleb jälgida, et soojusvaheti jääks tihedalt vastu küttekollet.
 •  Soojusvaheti töötamise eelduseks on veemahuti asetsemine kõrgemal kui soojusvaheti toruühendused. Veetoru minimaalne läbimõõt ¾”. Toru kalded ei tohi võimaldada ‘’õhumullide’’ kinni jäämist tsirkulatsiooni.

Korstnavõre paigaldamine

 • Korstnavõre asetatakse korstnatoru ümber.
 • Täida võre kividega.
 • NB! Võresid võib korstnatoru ümber olla ka mitu. Kahe võre ühendamisel kasuta 3 polti diameetriga kuni M6 ja minimaalse keermepikkusega 14 mm. Mutter vali vastavalt poldile.
 • Korstnavõre jaoks läheb vaja ~30 kg 5-10 cm läbimõõduga kerisekive.

Peegeldi paigaldamine

 

 • Aseta peegeldi   rõngastele samaaegselt nii, et peegeldi ülemine haak langeks üle kerise ülemise rõnga ja alumine haak läheks ümber sellelele lähima rõnga. Ongi valmis!
 • Kui soovid peegeldeid omavahel ühendada, aseta peegeldite välimised servad vastamisi ning lukusta need omavahel ülevalt ja alt poltide ning mutritega.

Kas see artikkel oli sulle kasulik?