HIVE Wood puukerise ja lisatoodete paigaldamine

Uuendatud Aprill 5, 2022

HIVE Wood puukerise paigaldamine

Allalaetav HIVE Wood puukerise paigaldusjuhend: HUUM HIVE Wood Manual


Kontrolli enne paigaldamist
Kerise paigaldamine
Teisest ruumist köetava HIVE Wood 17 LS paigaldamine
Saunaahju ühendamine suitsulõõriga
Kerisekivid

HIVE Wood puukerise lisatoodete paigaldamine

Kuumaaluse paigaldamine
Soojusvaheti paigaldamine
Korstnavõre paigaldamine
Peegeldi paigaldamine

Kontrolli enne paigaldamist

 • Kontrolli, kas oled valinud enda saunaruumi mõõtmetele vastava HIVE Wood puukerise mudeli? Kerise nimiküttevõimsus (kW) peab olema vastavuses leiliruumi ruumalaga (m3). Kui leiliruumis on isoleerimata tellistest, plaatidest, klaasist või palkidest seinu, tuleks leiliruumi ruumalale liita 1,5 miga sellise seina ruutmeetri kohta.
 • Saunaruumidesse suurusega vahemikus 6-13m3 on sobilik HIVE Wood 13 ning leiliruumidesse suurusega vahemikus 8-16m3 on sobib HIVE Wood 17.
 • Leiliruumi lae ja seinte minimaalsed ohutuskaugused süttivatest materjalidest on toodud Tabelis 1.

 

Kerise paigaldamine

 • Saunaahju paigaldamisel tuleb järgida kõiki kohalikke normdokumente, kaasa arvatud neid, mis seonduvad paigaldamise kohta kehtivate riiklike ja Euroopa Liidu standarditega, sh EN 15821:2010.
 • Enne saunaahju paigaldamist kontrolli ohutuskauguseid Tabelist 1. Ohutuskaugused A, B ja 1200 mm kerise kohal kehtivad süttivate materjalide kohta.
 • Ahju paigaldamisel mittepõlevast materjalist nišši (kivi, betoon) jälgi, et seina ja ahju vahele jääks vähemalt 100 mm õhu liikumiseks.
 • Ühekordse soojatõkke kasutamisel võib ohutuskaugust süttivast materjalist vähendada pooleni ning kahekordse soojatõkke puhul neljandikuni. Soojatõke loetakse ohutuskuja sisse ning selle välispinna ja kaitstava pinna vahel peab olema vähemalt 30 mm vahe.
 • Paigalda saunaahi mittepõlevast materjalist piisava kandevõimega alusele.
 • Saunaahju ohutusalas ei tohi olla elektriseadmeid ja juhtmeid.

      Tabel 1

 

Teisest ruumist köetava HIVE Wood 17 LS paigaldamine

 • Saunaahju küttekolde läbiviiku tohib teha vaid läbi süttimiskindla seina (kivi, betoon vms).
 • Lisaks soovitame kasutada kivivillast või sarnasest materjalist isolatsiooni.
 • Jäta läbiviigu ja ahju vahele vähemalt 10 mm ruumi õhu liikumiseks. Avause mõõtmete arvutamisel liida Tabelis 1 toodud kõrgusele D ja laiusele C 20 mm.
 • Kui põrand koldeukse ees on süttivast materjalist, paigalda koldeukse ette tulekindel põrandakaitse. Põrandakaitse peab olema ukse laiusest C 600 mm võrra laiem ning selle sügavus vähemalt 400 mm.

 

Saunaahju ühendamine suitsulõõriga

 • Saunahju võib suitsulõõriga ühendada ainult vastava eriala spetsialist.
 • Suitsugaaside väljumisava asub saunaahju peal. Saunaahju suitsulõõriga ühendamiseks kasutatakse spetsiaalseid suitsutorusid, mis vajadusel tihendatakse kuumuskindla tihendinööriga.
 • Ühendustorude põlved peavad olema sujuva kaarega, et tõmbetakistused oleksid võimalikult väikesed.
 • Toru viiakse läbi korstnaseina ja tihendatakse kivivillaga.
 • Kerise suitsugaasid tuleb juhtida eraldi lõõri. Teise küttekolde poolt kasutatava lõõri kasutamine ei ole lubatud.

NB! Väljatõmbe sundventilatsiooni kasutamine võib põhjustada ruumi õhuvahetuse probleeme ja kolde põlemisõhu ebapiisavust, mistõttu sellise ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja väljaehitamine on lubatud ainult vastavat litsentsi omava spetsialisti vastutusel.

 

Kerisekivid

 • HIVE Wood puukerisele sobivad kerisekivid, mille läbimõõt on 5-10 cm. HUUM keristes soovitame kasutada ümaraid kerisekive, mis täiendavad keriste disaini ja annavad mahedamat leili. Meie tootevalikus on ümarad oliviindiabaasist kerisekivid, mida me müüme 15kg pakkides.
 • HUUM keristes võib muidugi kasutada ka teiste tootjate kerisekive, kuid soovitame sellisel juhul valiku teha spetsiaalselt keriste jaoks mõeldud kivide seast ning vältida dekoratiivkive, kuna need võivad kergesti puruneda.

Kerisekivide kogus

 • HIVE Wood 13  kerise jaoks läheb vaja 90 kg 5-10 cm läbimõõduga kerisekive.
 • HIVE Wood 17 kW ja 17 LS kerise jaoks läheb vaja 135 kg 5-10 cm läbimõõduga kerisekive.
 • Juhtnöörid, kuidas kerisekive laduda, leiad siit.

HIVE Wood puukerise lisatoodete paigaldamine

Kuumaaluse paigaldamine

 

 • Aseta kuumaalus soovitud kohale. Aluse paigutamisel jälgi, et tagatud oleksid kerisele selle kasutusjuhendis ette nähtud ohutuskaugused.
 • Reguleeri jalgade kõrgus nii, et kuumaalus oleks loodis, seisaks põrandal stabiilselt ja ei kõiguks. Võimalusel võta appi vesilood.
 • Aseta keris täpselt kuumaaluse keskele selliselt, et kõik aluse servad jääksid kerisest võrdsele kaugusele.
 • Kontrolli veelkord, et alusele asetatud kerise ohutuskaugused on tagatud.

Soojusvaheti paigaldamine

 

Soojusvaheti ehk veesärgi paigalduseks peab olema HIVE Wood puukeris eelnevalt paigaldatud, kuid kerisesse kivid veel ladumata. Vajalik on eraldiseisev veemahuti, millega soojusvaheti ühendada.

 • Aseta soojusvaheti omal valikul kas kerise tagaserva või ühte külgmistest servadest.
 • Soojusvaheti peab istuma kolmnurkse vinkli peale, tihkelt kerise vastu.
 • Soojusvaheti ühendamisel veemahutiga ja täites kerist kividega tuleb jälgida, et soojusvaheti jääks tihedalt vastu küttekollet.
 •  Soojusvaheti töötamise eelduseks on veemahuti asetsemine kõrgemal kui soojusvaheti toruühendused. Veetoru minimaalne läbimõõt ¾”. Toru kalded ei tohi võimaldada ‘’õhumullide’’ kinni jäämist tsirkulatsiooni.

Korstnavõre paigaldamine

 

 • Aseta korstnavõre korstnatoru ümber.
 • Täida võre kividega.  NB! Võresid võib korstnatoru ümber olla ka mitu. Kahe võre ühendamisel kasuta 3 polti diameetriga kuni M6 ja minimaalse keermepikkusega 14 mm. Mutter vali vastavalt poldile.
 • Korstnavõre jaoks läheb vaja ~30 kg 5-10 cm läbimõõduga kerisekive.

 

Peegeldi paigaldamine

 • Aseta peegeldi rõngastele samaaegselt nii, et peegeldi ülemine haak langeks üle kerise ülemise rõnga ja alumine haak läheks ümber sellelele lähima rõnga. Ongi valmis!
 • Kui soovid peegeldeid omavahel ühendada, aseta peegeldite välimised servad vastamisi ning lukusta need omavahel ülevalt ja alt poltide ning mutritega.

Kas see artikkel oli sulle kasulik?