Kuidas kütta HIVE Wood ja HIVE Heat puukerist?

Uuendatud Juuli 14, 2022

  • Enne saunaahju kasutamist tühjenda tuhasahtel.
  • Tule süütamist alusta väiksema ja kergesti süttiva materjaliga, näiteks ajalehepaberi või kuiva peeneks lõhutud puiduga. Lisa tasapisi puid juurde.
  • HIVE Wood ja HIVE Heat saunaahju tohib kütta vaid puuhalgudega. HIVE Wood 13/HIVE Heat mudelile sobivad kõige paremini 30 cm pikkused halud. HIVE Wood 17 jaoks tuleks kasutada 40 cm pikkuseid halge.
  • Tuhasahtli avamise ja sulgemisega saab reguleerida hapniku hulka põlemisprotsessis. Tule süütamiseks läheb vaja rohkem hapnikku, mistõttu on soovitatav sel ajal tuhasahtlit umbes 10 mm avada. Kui puud juba põlevad, lükka tuhasahtlit veidi rohkem kinni, nii et ava oleks umbes 2-3 mm. HIVE Heat õhuvoolu saab reguleerida ukse kohal olevast õhuklapist.
  • Hoia koldeuks kütmise ajal kinni ja ava see ainult puude lisamiseks.
  • Hoia tulel silm peal ja jälgi, millal on vaja puid lisada.
  • Kui saun tundub piisavalt kuum, on see kasutamiseks valmis.
  • Jätka puude lisamisega nii kaua, kui soovid sauna kuumana hoida.
  • Hoidu saunaahju ülekütmisest. Ülekütmisest annab märku see, kui ahjukolde korpus hakkab punaselt hõõguma. Ülekütmisel metall deformeerub ja me ei saa sellisel juhul vastutada ahju defektseks muutumise eest.
  • Ülekütmise ilmnedes tuleks tuhasahtel ja koldeuks täielikult sulgeda, et põlemisprotsess peatada. Kui võimalik, sulge õhu juurdepääs ruumi.

Kas see artikkel oli sulle kasulik?