Dimensioneerimine: kuidas valida kerise võimsust?

Sauna ehitades tuleb teha palju valikuid, mis võivad esialgu üsna keerulisena tunduda. Üks olulisemaid on leiliruumi sobiva kerise leidmine. Kui oled otsustanud, kas soovid puukerist või elektrikerist, on vaja välja selgitada, milline peab olema kerise võimsus. Keris ei tohi üle töötada ega varbad külmetada. Anname lihtsad juhendid, kuidas sobilik võimsus välja selgitada.

Meeles tuleb pidada, et võimsam keris ei tähenda tingimata paremat leili. Saunad on erinevad ja seetõttu pead kerise valimisel lähtuma just enda leiliruumi iseärasustest.

Optimaalse kerise jaoks vajab saun piisavat soojustust 

Saunas tuleb kõik massiivsed soojust akumuleerivad seinapinnad optimaalse kerise võimsuse kasutamiseks isoleerida. Ehk lihtsamini öeldes – kõik suured pinnad, mis salvestavad endasse kerisest tulevat soojust, näiteks kiviseinad, tuleb soojustada. Muidu läheb liigselt soojust tarbetult kaotsi.

Kui see pole aga võimalik, vajab keris soojustamata pindade, näiteks klaasukse või palkseina, ülessoojendamiseks ning kadude korvamiseks suuremat võimsust. Seetõttu ei saa kerist valida lihtsalt selle põhjal, kui suur on leiliruum, vaid tuleb arvestada arvutusliku ruumi kubatuuriga VA.

Allpool anname täpsed juhised:

 • millise arvutuskäigu abil saad kindlaks teha just sinu leiliruumi sobiva kerise ja
 • toome välja olulisema, mida kerise valikul on vaja meeles pidada.

Saunakalkulaator teeb arvutused sinu eest

Saunakalkulaator aitab sind arvutuste tegemisel. Kui sisestad oma leiliruumi parameetrid, annab see sulle vastuseks just sinu sauna sobiva kerise võimsuse ja mudeli.

HUUMi saunakalkulaatori leiad siit:

Saunakalkulaator

Milline on piisav leiliruumi soojustus?

Ehkki leiliruumid on erinevad, võib üldiste saunaehituse põhimõtete järgi piisavalt isoleerituks pidada sauna sellist seina- ja laekonstruktsiooni, kus:

 • on paigaldatud isolatsioonikiht 100 mm (min 50 mm);
 • konstruktsiooni niiskustõkkeks on teibitud alumiiniumpaber või muu peegeldav materjal;
 • niiskustõkke ja voodrilaua vahel on minimaalselt 10 mm õhkvahe;
 • siseviimistluseks on kerge u 12-16 mm paksune puidust voodrilaud;
 • seinavoodri ülaosas laepaneelide piiril on vähemalt 5 mm õhkvahe.

Milline on optimaalne leiliruumi kõrgus?

 • Leiliruumi kõrgus peaks jääma vahemikku 2100 mm – 2300 mm.
 • Minimaalne leiliruumi kõrgus on 2000 mm.

Kui leiliruum on kõrgem, on otstarbekas  kerise võimsuse optimeerimiseks tuua sauna lage allapoole. Sellega väheneb leiliruumi kubatuur.

 • Lae isolatsiooni kihi paksus on  vähemalt 100 mm
 • Lagi  vooderdatakse ülal kirjeldatud viisil.

 

Leiliruumi arvutuslik kubatuur

Leiliruumi arvustusliku kubatuuri (VA) leidmiseks liidetakse ruumi kuupmeetritele (VR) juurde soojustamata pindade (nt soojustamata puit- või palksein, klaasuks või klaassein) lisamaht (VS). Üks soojustamata pinna ruutmeeter võrdub 1,5 kuupmeetriga. Soojustamata pindade lisamahu (VS) leidmiseks on soojustamata pinna ruutmeetrid (S) vaja läbi korrutatada vastava kordajaga (k).

 

 

Soojustamata pind

Kordaja (k)

Klaas, palksein või muu soojustamata pind 1,5

 

 

Leiliruumi reaalse ruumala (VR) leidmiseks tuleb korrutada ruumi pikkus (a), laius (b) ja kõrgus (h).

VR = a × b × h

 

Soojustamata pindade ruutmeetrite (S) leidmiseks tuleb soojustamata pinnalaotuse servad omavahel korrutada.

S = a × b

 

Seejärel tuleb soojustama pindade ruutmeetrid (S) korrutada kordajaga (k). Selle tulemusel saadakse soojustamata pindade lisamaht (VS).

VS = S × k

 

Leiliruumi arvutusliku kubatuuri (VA) leidmiseks tuleb viimaks kokku liita ruumi reaalne ruumala (VR) ja soojustamata pindadel lisamaht (VS).

VA = VR + VS

 

Üks arvutuslik kuupmeeter vajab ühte kilovatti kerise võimsust. Valida tuleks lähedaseima võimsusega keris.

1 m ³A = 1 kW

Näitlik arvutuskäik

Näiteks, kui leiliruumi pikkus on 2 meetrit, laius 1,5 meetrit ja kõrgus 2,3 meetrit, saame ruumi ruumala järgneva arvutuskäiguga:

VR = 2 × 1,5 × 2,3 = 6,9 m³

Oletame, et leiliruumis on klaaspind (klaassein koos uksega), mille laius on 1,5 meetrit ja kõrgus 2,3 meetrit.
Sel juhul leiame soojustamata pinna ruutmeetrid nii:

S = 1,5 × 2,3 = 3,45 m²

Seejärel korrutame tulemuse läbi kordajaga 1,5.

VS = 3,45 × 1,5 = 5,18 m³

Leiliruumi arvutusliku kubatuuri leidmiseks liidame kokku ruumi tegeliku ruumala ja soojustamata pindade lisamahu.

VA = 6,9 + 5,18 = 12,08 m³

Seega peaks kerise valikul arvestama arvutusliku kubatuuriga 12,08 m³, mitte tegeliku ruumi kubatuuriga 6,9 m³.
Sellise arvutuskäigu põhjal võiks eelistada 9 kW võimsusega HUUMi DROP kerist.
Nagu näha, mõjutab soojustamata pind oluliselt kerise valikut. Üle 40 % võimsusvajadusest annavad soojustamata pinnad.

Puukeris

Pärast arvustuskäiku tuleks kõrvutada tulemust kerisetootja andmetega, milline keris sobib saadud arvutusliku kubatuuriga leiliruumi. Mõistlik on jätta arvutusliku kubatuuri osas varu, kuna saunaahju ei ole soovituslik kütta pidevalt täisvõimsusel. Puuküttekeris võimaldab erinevalt elektrikerisest küttevõimsuse varieerimist. Pidev intensiivne kütmine lühendab kerise eluiga märgatavalt. Kui saun on soe, võiks hoida ahju mõne haluga kuumana.

 

Samas ei tohiks puuküttekeris olla liigvõimas. Sellisel juhul soojeneb ruum kiiresti, kuid sauna minnes pole kerisekivid leiliviskamiseks veel piisavalt soojad. Kui jätkata kütmist ja kerisekivid on piisava temperatuuri saavutanud, on leiliruum ise juba üleköetud.

Elektrikeris

Enne elektrikerise valikut peaks elektrik täpsustama peakaitsme suuruse ja toitekaabli ristlõike. Juhul kui kodune elektrisüsteem ei võimalda paigaldada vajaliku võimsusega kerist, võiks eelistada sellist, mis on võimalikult suure kivihulgaga. Suurem kogus kive salvestab rohkem energiat, aurustab rohkem vett ning see kompenseerib kerise võimsuse puudujäägi. Jällegi tuleb arvestada pikema kütteajaga, kuid saunaelamus on rahuldust pakkuvam.

Kokkuvõtteks

Õige kerise võimsuse valimine on kindlasti oluline osa sauna ehitamisel. Suurepärane saunakogemus tuleb kokku paljude oluliste detailide kogusummana. Üks tihti vähetähtsustatud teema on ventilatsioon saunas. Loe järgmisena sauna ventilatsioonist.

Katseta HUUMi saunakalkulaatorit ja leia sobiv keris:

Saunakalkulaator

 

of sauna Kõik artiklid